Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Podstępem przez granicę - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Podstępem przez granicę

12.09.2017 Piotr Niemiec

Decyzją odmowy wjazdu na terytorium RP oraz zatrzymaniem osoby zakończyła się wspólna i podstępna podróż na Węgry ob. Indii i jego współtowarzyszki życia – obywatelki Rumunii, którzy posługiwali się sfałszowanymi dokumentami, próbując wprowadzić w błąd funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie.

Do zdarzenia doszło w niedzielę (10.09.2017 r.) po przylocie samolotu z Moskwy, którym podróżował 23–letni ob. Indii. Cudzoziemiec do kontroli paszportowej okazał swój oryginalny paszport wraz z kartą pobytu dla członka rodziny obywatela UE wydaną przez władze Cypru. W celu zweryfikowania jego celu i warunków wjazdu, skierowano go do tzw. II linii kontroli granicznej, gdzie mężczyzna tłumaczył, że korzysta z prawa do swobodnego przemieszczania się na mocy prawa Unii oraz dołącza do swojej żony ob. Rumunii przebywającej na terytorium RP. Jednakże w trakcie czynności funkcjonariusze stwierdzili, że przedłożona przez Hindusa cypryjska karta pobytu dla członka rodziny obywatela UE została podrobiona na wzór oryginalnej, gdyż jej wypełnienie odbiegało od obowiązującego wzoru. Zresztą fakt ten, potwierdził również oficer łącznikowy strony cypryjskiej, z którym funkcjonariusze z PSG Warszawa-Okęcie natychmiast skontaktowali się.

O wyniku swoich ustaleń poinformowano ob. Indii, zwracając się do niego o wyjaśnienie okoliczności wejścia w posiadanie podrobionego dokumentu. Cudzoziemiec jednak, cały czas twierdził, że jego karta pobytu jest oryginalna, co zresztą miała potwierdzić jego małżonka ob. Rumunii, która oczekiwała na niego na hali przylotów lotniska. Funkcjonariusze ustalili, że Rumunka rzeczywiście oczekiwała na swojego męża ob. Indii na lotnisku, a fakt zawarcia małżeństwa potwierdziła certyfikatem. Okazało się jednak, że cypryjski certyfikat małżeństwa podobnie, jak karta pobytu został podrobiony na wzór oryginalnego. Do tego kobieta przedstawiła bilet lotniczy do Budapesztu. W ten sposób działając, chcieli wspólnie i podstępem przedostać się do strefy Schengen, aby zalegalizować Hindusowi pobyt. W związku z tym, para usłyszała zarzut z art. 270 § 1 kk. i przesłuchano ich w charakterze podejrzanych. Solidarnie odmówili złożenia wyjaśnień i nie przyznali się do winy. Oprócz tego, cudzoziemcowi odmówiono wjazdu na terytorium Polski i państw Schengen, a do chwili powrotu do Moskwy, nakazano mu przebywać w kompleksie pomieszczeń dla cudzoziemców. Kobieta po zakończonych czynnościach służbowych opuściła pomieszczenia służbowe placówki, a sprawa znajdzie swój finał w sądzie.

do góry