Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Uroczyste obchody Święta Niepodległości w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Uroczyste obchody Święta Niepodległości w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim

Piotr Niemiec
13.11.2017

Dzisiaj (13.11.2017 r.) w gmachu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie funkcjonariusze i pracownicy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej uczestniczyli w uroczystej zbiórce z okazji obchodów 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Tradycyjnie w obchodach święta niepodległości swoją obecnością zaszczycili nas znamienici goście, wśród nich wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera, powstańcy warszawscy w tym wiceprezesi Związku Powstańców Warszawskich Halina Jędrzejewska wraz ze Zbigniewem Galperynem oraz Eugeniuszem Tyrajskim, Jolanta Kolczyńska, wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Mieczysław Szostek oraz przedstawiciele współpracujących i zaprzyjaźnionych z naszym oddziałem organizacji, urzędów i służb.

W okolicznościowym wystąpieniu Komendant NwOSG nawiązał do sylwetki Józefa Piłsudskiego oraz jego roli w formowaniu się polskiego bytu państwowego w listopadzie 1918 roku. Szczególną uwagę skierował także do pracowników NwOSG, dziękując im za zaangażowanie w codzienną pracę. 11 listopada jest bowiem Dniem Służby Cywilnej. Ustanowienie go w tym dniu wynika z uznania roli jaką pełni korpus służby cywilnej w służbie niepodległemu, demokratycznemu państwu polskiemu. Dlatego też w podziękowaniu za wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych oraz ogromny wkład pracy w działalność służbową, Komendant NwOSG wyróżnił dyplomem uznania 18 pracowników naszego oddziału.

Zgodnie z tradycją z okazji Narodowego Święta Niepodległości Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał medale za wybitne Zasługi dla Straży Granicznej dziewięciu funkcjonariuszom i pracownikom naszego oddziału. Wręczone zostały również Odznaki Straży Granicznej nadawane przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, w tym roku wyróżniono nimi dziesięciu funkcjonariuszy. Akty mianowania na wyższe stopnie służbowe otrzymało 200 funkcjonariuszy w tym: w korpusie oficerów – 5 funkcjonariuszy, w korpusie chorążych – 37 funkcjonariuszy oraz 158 funkcjonariuszy w korpusie podoficerów.

Uroczysta zbiórka była także okazją do wręczania aktów mianowania 26 młodym podoficerom, którzy w październiku ukończyli w Centralnym Ośrodku Szkolenia SG w Koszalinie szkolenie podstawowe i następujące po nim szkolenie podoficerskie, aby następnie zasilić placówki SG podległe Nadwiślańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej.

Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej Decyzją w sprawie nadania medalu pamiątkowego „ Za zasługi dla Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej” nadał medal pamiątkowy Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu, który z rąk Komendanta Nadwiślańskiego OSG odebrał wojewoda mazowiecki Pan Zdzisław Sipiera.

Uroczyste spotkanie w Sali Kolumnowej urzędu wojewódzkiego uwieńczył występ w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia Nr 5 im. Henryka Wieniawskiego.

Obchody odbyły się dzięki wsparciu Oddziałowej Organizacji Związkowej NSSZ FSG.

 

do góry