Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Nie respektowali przepisów pobytowych w Polsce - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nie respektowali przepisów pobytowych w Polsce

16.11.2017 Piotr Niemiec

W wyniku kontroli legalności pobytu podjętych przez funkcjonariuszy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej na terenie Mazowsza ujawniono wczoraj (15.11.2017 r.) 5 cudzoziemców, którzy spełniali warunków legalnego pobytu w Polsce.

Cudzoziemców, którzy naruszyli przepisy pobytowe w naszym kraju skontrolowano na terenie Pruszkowa, Michałowic, Grójca oraz w Terminalu Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. Czworo z nich to ob. Ukrainy, którzy nie posiadali wymaganych dokumentów pobytowych lub też nie podjęli pracy na rzecz podmiotu, który wystawił im oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy. Piąty z zatrzymanych to ob. Chin. Mężczyzna wprawdzie posiadał tytuł pobytowy w Polsce w celu wykonywania pracy w charakterze sprzedawcy telefonicznego, jednak nie potrafił podać żadnych informacji na temat szczegółów swojego zatrudnienia. Jak ustalili funkcjonariusze SG mężczyzna większość swojego czasu spędzał poza granicami Polski podróżując po Europie Zachodniej, prawdopodobnie w celach zarobkowych. W związku z uzasadnionymi wątpliwościami co do zgodności deklarowanego przez niego celu pobytu na terytorium cudzoziemca zatrzymano, a następnie umieszczono w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych przy KPP w Legionowie do dalszych czynności.

Poza tym we wszystkich przypadkach dotyczących ob. Ukrainy komendanci placówek SG wszczęli postępowania w kierunku wydania decyzji zobowiązujących cudzoziemców do opuszczenia naszego kraju z zakazem ponownego wjazdu do Polski na okres 6 miesięcy.

do góry