Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej …Ślubuję stać nieugięcie na straży niepodległości i suwerenności… - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

…Ślubuję stać nieugięcie na straży niepodległości i suwerenności…

Piotr Niemiec
03.11.2017

26 nowo przyjętych funkcjonariuszy Straży Granicznej w asyście pocztu sztandarowego oraz w obecności swoich rodzin, zaproszonych gości i kadry kierowniczej naszego oddziału, złożyło uroczyste ślubowanie przed Zastępcą Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej płk. SG Zbigniewem Bartnickim w gmachu historycznego budynku Arsenału Warszawskiego przy ul. Długiej 52.

Wśród nowych funkcjonariuszy jest 18 kobiet i 8 mężczyzn. Od 6 listopada rozpoczną szkolenie podstawowe i następujące po nim – szkolenie podoficerskie w ośrodkach szkolenia SG w Koszalinie i w Kętrzynie, aby po zdaniu egzaminów, podjąć służbę w placówkach podległych NwOSG.

W swoim wystąpieniu komendant pogratulował młodym funkcjonariuszom podjęcia ważnej i odpowiedzialnej decyzji i wyraził nadzieję, że złożone ślubowanie w przededniu rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, stanie się dla nich symbolem najwyższych wartości oraz zobowiązaniem do wytrwałej służby dla naszej ojczyzny.  Komendant skierował także podziękowania i wyrazy szacunku do rodziców i rodzin ślubujących funkcjonariuszy twierdząc, że mają powody do dumy i satysfakcji z wyboru dokonanego przez swoich najbliższych.

Podczas uroczystości głos zabrał Dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego Pan dr Wojciech Brzeziński, dziękując komendantowi oddziału za wybór miejsca na tak podniosłe wydarzenie jakim jest ślubowanie na Sztandar, nawiązał do bogatej historii kompleksu budynków muzeum i wydarzeń historycznych jakie mu towarzyszyły na przestrzeni ponad 370 lat jego istnienia.

Podczas ceremonii nowo przyjęci funkcjonariusze zostali zapoznani z zasadami etyki zawodowej, a błogosławieństwa udzielił im kapelan Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej ks. ppłk SG Ryszard Preuss. Delegacja świeżo upieczonych funkcjonariuszy złożyła wieniec pod pomnikiem upamiętniającym Akcję pod Arsenałem.

Uroczystość ślubowania swoją obecnością zaszczycił Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Pan prof. Leszek Żukowski, który pogratulował młodym adeptom podjęcia decyzji wstąpienia do służby w naszej formacji, a w szczególności w oddziale jakim jest Nadwiślański Oddział Straży Granicznej, który nosi imię Powstania Warszawskiego.

Współorganizatorem uroczystości był Zarząd Oddziałowy NSSZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej.

 

do góry