Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Posługiwał się podrobionym paszportem - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Posługiwał się podrobionym paszportem

11.09.2018 Piotr Niemiec

W piątek (07.08.2018 r.) na podwarszawskim lotnisku funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin zatrzymali Syryjczyka podróżującego ze Szwecji. Pogranicznicy zakwestionowali autentyczność paszportu, którym się legitymował.

Cudzoziemiec został poddany kontroli legalności pobytu w chwili odbierania bagażu na terenie portu. Do kontroli okazał syryjski paszport. Dokument wzbudził u funkcjonariuszy podejrzenia co do jego autentyczności. Wnikliwe zbadanie paszportu potwierdziło, że został on podrobiony, m.in. poprzez ingerencję  na stronie personalizacyjnej dokumentu.

W toku dalszych czynności cudzoziemiec potwierdził, że jest obywatelem Syrii, a podejrzany dokument otrzymał od swoich syryjskich znajomych. Po ustaleniu i potwierdzeniu syryjskiego pochodzenia, cudzoziemiec został zatrzymany na podstawie art. 270 § 1 kk.  (kto w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa …).  Podejrzany przyznał się do zarzucanych czynów i dobrowolnie poddał  się karze  6  miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat oraz podanie wyroku do publicznej wiadomości. Zgodnie z kodeksem wykroczeń za naruszenie art. 49a (kto wbrew przepisom przekracza granice RP podlega karze grzywny) na obywatela Syrii został nałożony mandat karny gotówkowy w wysokości 500 złotych.

do góry