Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Chciał wjechać z podrobionym paszportem - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Chciał wjechać z podrobionym paszportem

05.10.2018 Krzysztof Grzech

Po przylocie samolotu z Singapuru do kontroli granicznej stawił się mężczyzna, który okazał, jako swój paszport wydany przez władze Pakistanu. Jak się później okazało nie tylko paszport był fałszywy.

  • zdjęcie archiwum NwOSG
    zdjęcie archiwum NwOSG

W dokumencie zamieszczona była holenderska wiza wielokrotnego wjazdu, którą przerobiono wymieniając fotografię. Zamieszczone były także sfałszowane stemple hiszpańskiej kontroli granicznej. Podczas czynności prowadzonych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, mężczyzna okazał swój oryginalny pakistański paszport.

Komendant Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie wydał cudzoziemcowi decyzję o odmowie wjazdu. Pakistańczykowi zostały postawione zarzuty usiłowania przekroczenia granicy państwowej RP przy użyciu podrobionego dokumentu.

Cudzoziemiec oświadczył, iż nie może powrócić do kraju pochodzenia oraz wyraził wolę ubiegania się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za pośrednictwem Komendanta Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie złożył do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Z uwagi na dotychczasowe zachowanie Cudzoziemca, a w szczególności usiłowanie nielegalnego przekroczenia granicy Komendant PSG Warszawa-Okęcie wystąpił do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy III Wydział Karny w Warszawie o wydanie postanowienia o umieszczeniu ob. Pakistanu w Strzeżonym Ośrodku dla cudzoziemców w Lesznowoli na okres 60 dni.

do góry