Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Uroczyste ślubowanie i mianowanie na kolejne stopnie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Uroczyste ślubowanie i mianowanie na kolejne stopnie

Piotr Niemiec
06.11.2018

Dwudziestu trzech nowo przyjętych funkcjonariuszy Straży Granicznej w asyście pocztu sztandarowego oraz w obecności swoich rodzin, zaproszonych gości i kadry kierowniczej naszego oddziału, złożyło uroczyste ślubowanie przed Zastępcą Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej płk. SG Dariuszem Lutyńskim w gmachu Muzeum Powstania Warszawskiego.

Wśród nowych funkcjonariuszy jest 9 kobiet i 14 mężczyzn. 12 listopada cała dwudziestotrzyosobowa grupa funkcjonariuszy wyjedzie na kilkumiesięczne szkolenie podstawowe oraz następujące bezpośrednio po nim szkolenie podoficerskie do jednego z ośrodków szkolenia Straży Granicznej, po ukończeniu którego, jako kaprale SG, zasilą placówki Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej na Mazowszu.

Komendant poza gratulacjami dla nowo mianowanych funkcjonariuszy podjęcia decyzji o wstąpieniu do służby w ochronie granicy państwowej, wyraził także nadzieję, że złożone przez nich ślubowanie stanie się symbolem najwyższych wartości oraz zobowiązaniem do wytrwałej służby dla naszej ojczyzny. Wyraził również nadzieję, że zdobywanie wiedzy, poznawanie nowoczesnych rozwiązań   w zakresie ochrony nienaruszalności granicy państwowej oraz zgłębianie tajników codziennej służby przyniesie młodym adeptom zawodową satysfakcję.

Podczas ceremonii nowo przyjęci funkcjonariusze zostali zapoznani z zasadami etyki zawodowej.

Z kolei błogosławieństwa na nową drogę zawodową udzielił im Kapelan Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej ks. ppłk SG Ryszard Preuss.

Uroczystość była również doskonałą okazją do wręczenia aktów mianowania na kolejne stopnie w korpusach: chorążych i podoficerskim - funkcjonariuszom, którzy ukończyli niedawno szkolenia w tym zakresie.

Od lat każdą uroczystość w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej swoją obecnością zaszczycają uczestnicy Powstania Warszawskiego. Tym razem na ślubowaniu gościliśmy Wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich Panią Halinę Jędrzejewską.

Tradycyjnie, na koniec uroczystości delegacja młodych funkcjonariuszy złożyła wiązankę kwiatów pod pamiątkową tablicą  Muru Pamięci Muzeum Warszawskiego.

Od początku roku szeregi Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej zasiliło 95 nowych funkcjonariuszy.

Uprzejmie informujemy, że Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w trybie ciągłym prowadzi nabór ofert od kandydatów do służby przygotowawczej w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej, pod kątem Placówek Straży Granicznej: Warszawa–Okęcie, Warszawa–Modlin oraz Lesznowoli. Oferty należy składać osobiście  w siedzibie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie, przy ul. 17 Stycznia 23, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu i godziny złożenia dokumentów. Zapisy przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 15:00  pod nr telefonu: 22 500 30 96, 22 500 30 77 lub 22 500 33 45 oraz pod adresem internetowym nabor.nadwislanski@strazgraniczna.pl.

Szczegółowe informacje na temat naboru można znaleźć tutaj.

 

 

do góry