Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Łódzcy strażnicy zatrzymali 5 obywateli Indii - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Łódzcy strażnicy zatrzymali 5 obywateli Indii

07.02.2019 Krzysztof Grzech

Funkcjonariusze z łódzkiej Placówki Straży Granicznej przeprowadzili kontrolę legalności pobytu cudzoziemców zatrudnionych w jednej z firm na terenie województwa łódzkiego. Kontrolą objęto 12 obywateli Indii. Nie dla wszystkich kontrola zakończyła pozytywnie.

  • zdjęcie archiwum NwOSG
    zdjęcie archiwum NwOSG

Halę magazynową, w której byli zatrudnieni cudzoziemcy kontrolowało 4 funkcjonariuszy. Siedmiu ze sprawdzonych obywateli Indii przebywało i pracowało w Polsce legalnie. Pozostałych pięciu nie miało uregulowanego statusu pobytowego. Z uwagi na naruszenie przepisów Ustawy o Cudzoziemcach (pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez ważnej wizy lub innego ważnego dokumentu uprawniającego do wjazdu na to terytorium i pobytu na nim, jeżeli wiza lub inny dokument są lub były wymagane) cała piątka została zatrzymana. Mężczyźni do Polski przyjechali w 2017 i 2018 roku. Dwóch z nich posiadało wizy krajowe Malty, kolejni włoską, słoweńską i ostatni wizę uprawniającą go do nauki w Polsce. Jednakże wszystkie te dokumenty utraciły ważność a cudzoziemcy nie zalegalizowali swojego dalszego pobytu w Polsce. Dlatego Komendant Placówki straży Granicznej w Łodzi wszczął wobec zatrzymanych obywateli Indii postępowania administracyjne zmierzające do wydania im decyzji zobowiązujących ich do powrotu. Postępowanie zostało zakończone wręczeniem każdemu z nich decyzji, w których określono termin wyjazdu na 15 dni oraz zakaz ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen na 6 miesięcy.

Po zakończeniu czynności mężczyźni zostali zwolnieni.

do góry