Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Wydano 4 decyzje zobowiązujące cudzoziemców do powrotu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Wydano 4 decyzje zobowiązujące cudzoziemców do powrotu

29.03.2019 Dagmara Bielec-Janas

Wczoraj komendanci placówek Straży Granicznej w Łodzi, Bydgoszczy oraz Warszawie wydałi decyzje zobowiązujące do powrotu czterem cudzoziemcom, którzy naruszyli obowiązujące w Polsce przepisy pobytowe.

Wśród zatrzymanych byli obywatele Brazylii, Jordanii, Ukrainy i Gruzji. Podstawą wydania decyzji był brak dokumentów pobytowych. Studentka z Brazylii zatrzymana w Łodzi nie dopełniła formalności przy składaniu wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy. Jordańczyk ujawniony przez funkcjonariuszy SG z Bydgoszczy nie opuścił Polski po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu pobytowego w naszym kraju, podobnie zresztą jak Ukrainiec i Gruzin, którzy zostali zatrzymani w Warszawie. Wobec wszystkich zostały wszczęte postępowania administracyjne zakończone wydaniem decyzji zobowiązujących cudzoziemców do powrotu.

do góry