Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Gambijczyk i Ukrainiec naruszyli przepisy pobytowe - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Gambijczyk i Ukrainiec naruszyli przepisy pobytowe

18.09.2019 Dagmara Bielec-Janas

Funkcjonariusze z Grupy ds. Cudzoziemców z Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy w ramach podjętych kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terenie województwa kujawsko - pomorskiego zatrzymali obywatela Gambii oraz obywatela Ukrainy, którzy naruszyli przepisy pobytowe w naszym kraju.

Zatrzymany cudzoziemiec został ujawniony w momencie ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, w trakcie swojego nielegalnego pobytu w Polsce – mężczyzna nie opuścił Polski po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu swojego pobytu w naszym kraju, do którego był uprawniony bez konieczności posiadania wizy. Wobec cudzoziemca zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w kierunku wydania decyzji zobowiązującej go do powrotu.

Tego samego dnia Komendant Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy zobowiązał decyzją do dobrowolnego powrotu 35-letniego obywatela Ukrainy, u którego funkcjonariusze stwierdzili naruszenie przepisów dotyczących warunków wjazdu i pobytu. Mężczyzna pracował bez zezwolenia na pracę w jednej z bydgoskich spółek.

do góry