Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Uczciliśmy 101. jubileusz odzyskania przez Polskę niepodległości - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Uczciliśmy 101. jubileusz odzyskania przez Polskę niepodległości

Dagmara Bielec-Janas
20.11.2019

Wczoraj (19.11.2019 r.) w Muzeum Powstania Warszawskiego funkcjonariusze i pracownicy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej uczestniczyli w uroczystej zbiórce z okazji obchodów 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kaplicy Muzeum Powstania Warszawskiego, w intencji 101. rocznicy odzyskania niepodległości oraz 100-lecia ustanowienia Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, które koncelebrowali - reprezentujący Biskupa Polowego Wojska Polskiego gen. bryg.Józefa Guzdka - dziekan Straży Granicznej ks. płk SG Zbigniew Kępa wraz z kapelanem NwOSG  ks. ppłk. SG Ryszardem Preussem. We mszy św.uczestniczył także dziekan ewangelicki Straży Granicznej ks. płk SG Kornel Undas. Podczas mszy św. ksiądz dziekan wygłosił okolicznościowe kazanie, skierowane do funkcjonariuszy i pracowników naszego oddziału z przesłaniem, abyśmy wzorem poprzednich pokoleń sprostali współczesnym zadaniom jakie stoją przed Straży Granicznej w codziennej służbie Ojczyźnie.  Następnie wszyscy uczestnicy wzięli udział w uroczystym koncercie w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, który zaprezentował pieśni żołnierskie i patriotyczne, m.in.: Marsz Pierwszej Brygady, Pierwsza Kadrowa, Szara piechota, Marsz strzelców czy Ułani, Ułani.

Tradycyjnie w obchodach święta niepodległości swoją obecnością zaszczycili nas znamienici goście, a wśród nich Powstańcy Warszawscy - Panie Halina Jędrzejewska, Zofia Czekalska i Pan Jerzy Józef Mindziukiewicz oraz ze Światowego Związku  Żołnierzy Armii Krajowej – Pani Hanna Stadnik, a także wielu przedstawicieli współpracujących z naszym oddziałem instytucji, urzędów i służb mundurowych.

W okolicznościowym wystąpieniu Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Robert Bagan podkreślił, że „obchody rocznicy odzyskania niepodległości to niewątpliwie święto radosne, pełne optymizmu, ale również poświęcone pamięci i wdzięczności tym wszystkim, którzy o tę niepodległość zabiegali i o nią walczyli, a następnie nowo powstałe państwo kształtowali i o nie dbali.”

Komendant NwOSG nawiązał również do Dnia Służby Cywilnej, który przypadał 11 listopada, z tej okazji w podziękowaniu za wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych oraz ogromny wkład pracy w działalność służbową, dyplomem uznania oraz nagrodami pieniężnymi wyróżnił 10 pracowników naszego oddziału.

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał medale za zasługi dla Straży Granicznej 12 funkcjonariuszom i pracownikom naszego oddziału Złoty Medal za zasługi dla Straży  Granicznej otrzymał także Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej. Wręczone zostały również Odznaki Straży Granicznej nadawane przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, w tym roku wyróżniono nimi 10 funkcjonariuszy. Akty mianowania na wyższe stopnie służbowe otrzymało 269 funkcjonariuszy w tym: w korpusie oficerów – 14 funkcjonariuszy, w korpusie chorążych – 61 funkcjonariuszy oraz 194 funkcjonariuszy w korpusie podoficerów.

Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej Decyzją w sprawie nadania medalu pamiątkowego „Za zasługi dla Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej” przyznał Medal Pamiątkowy - Paniom: Renacie Kalinowskiej z Państwowego Inspektoratu Sanitarnego MSWiA i Marzenie Boczek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim, trzem funkcjonariuszom z jednostki GROM i SOP oraz Panom: Tadeuszowi Rączkowskiemu Prezesowi Sądu Rejonowego w Grójcu i Tomaszowi Kotlimowskiemu z TK Ubezpieczenia.

Z kolei, Medal Pamiątkowy za Zasługi dla Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej przyznawany instytucjom i służbom współdziałającym został nadany Zarządowi Wojewódzkiemu NSZZ Policjantów województwa mazowieckiego w Radomiu. Medal z rąk Przewodniczącego Kapituły ppłk. SG Pawła Sobieraja odebrał Pan Wojciech Bieniek – Wiceprzewodniczący zarządu.

Obchody odbyły się przy wsparciu finansowym Zarządu Oddziałowego NSZZFSG przy NwOSG.

 

do góry