Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Kolejni zatrzymani w sprawie legalizowania pobytu cudzoziemcom wbrew przepisom - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kolejni zatrzymani w sprawie legalizowania pobytu cudzoziemcom wbrew przepisom

Dagmara BIELEC - JANAS

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy zatrzymali kolejne osoby w sprawie organizowania nielegalnego przekraczania granicy państwowej wbrew przepisom oraz ułatwiania pobytu cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Czynności w sprawie nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy.

W toku sprawy ustalono grupę osób, którym zarzuca się uzyskiwanie poprzez urzędy wojewódzkie i urzędy pracy na terenie województw: kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego dokumentów uprawniających cudzoziemców do uzyskania wiz w polskich konsulatach oraz dokumentów pobytowych na terenie Polski. Członkowie grupy w ten sposób uzyskiwali oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, zezwolenia na pracę typu A, by następnie wnioskować o pobyty czasowe dla cudzoziemców. Szacuje się, że działając według tego schematu mogli złożyć w urzędach dokumentację dla blisko 350 obywateli Ukrainy. W okresie od listopada 2019 roku do stycznia br. zatrzymano i doprowadzono do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy 5 organizatorów przestępczego procederu, którym przedstawiono zarzuty z art. 264 § 3kk. w zb. 264a kk. w zb. 272 kk. Wobec wszystkich zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci  poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju i dozoru policyjnego. Planowane są dalsze czynności w sprawie.

do góry