Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Straż Graniczna uderzyła w nielegalny tytoniowy biznes. Aresztowano 6 osób - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Straż Graniczna uderzyła w nielegalny tytoniowy biznes. Aresztowano 6 osób

Dagmara BIELEC - JANAS
13.03.2020

Funkcjonariusze Straży Granicznej rozbili polsko-ukraińską zorganizowaną grupę przestępczą wyspecjalizowaną w produkcji i dystrybucji nielegalnych papierosów, zlikwidowali dwie fabryki oraz zabezpieczyli blisko 8 mln gotowych papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy i około 3 tony krajanki tytoniowej o łącznej wartości rynkowej ponad 7,6 mln złotych. Zatrzymano 21 osób, wobec 6 zastosowano tymczasowe areszty. Śledztwo w sprawie nadzoruje Prokuratura Okręgowa we Włocławku.

Od kilkunastu miesięcy funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej rozpracowywali grupę przestępczą działającą na terenie Polski centralnej – głównie Mazowsza, która podejrzewana była o nielegalną działalność związaną z produkcją, przemytem i dystrybucją wyrobów tytoniowych. Funkcjonariusze wytypowali dwie posesje, na których dochodziło do nielegalnych polsko-ukraińskich interesów, związanych głównie z wyrobem, pakowaniem, transportem oraz dalszą dystrybucją „lewych” papierosów na teren Europy Zachodniej.

W tym samym czasie kilkudziesięciu funkcjonariuszy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej przy wsparciu grup realizacyjnych weszło na cztery adresy oraz teren dwóch podwarszawskich posesji, na których ujawnili nielegalnie działające fabryki papierosów. Na miejscu funkcjonariusze zabezpieczyli profesjonalne linie produkcyjne służące do wyrobu papierosów i krajanki tytoniowej oraz wyspecjalizowane urządzenia do pakowania papierosów. Szacuje się, że grupa wykorzystując jedną linię produkcyjną mogła produkować dziennie około 1 mln papierosów.

Na miejscu, funkcjonariusze zarekwirowali blisko 8 mln nielegalnych papierosów, z czego część popakowana była w pudełka oznaczone logo znanej światowej marki tytoniowej oraz około 3 ton krajanki tytoniowej. Wartość rynkowa zabezpieczonego towaru to ponad 7,6 mln złotych. Straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconej akcyzy i podatku VAT szacuje się na kwotę ponad 12 mln złotych. Na gorącym uczynku, czyli w trakcie produkcji papierosów oraz transportu nielegalnego towaru, zatrzymano 19 osób, w tym 12 obywateli Ukrainy oraz 7 ob. RP. Kolejnych dwóch - organizatorów i kierujących zorganizowaną grupą przestępczą, w tym doskonale znanego polskim organom ścigania 34 - letniego Artura B. i jego wspólnika  53 - letniego  Pawła P. ujęto w miejscach zamieszkania.

Finalnie, dwóch z zatrzymanych obywateli RP otrzymało zarzuty związane z udziałem i kierowaniem zorganizowaną grupą przestępczą tj. art. 258 § 1 i 3 kk. z kolei czterech pozostałych obywateli RP udziału w zorganizowanej grupie przestępczej z art. 258 § 1 kk. Ponadto całej szóstce przedstawiono zarzuty karne skarbowe (art. 65 § 1 kks.) oraz dotyczące nieuprawnionego używania znaku towarowego (art. 305 ust. 1 Ustawy Prawo własności przemysłowej). Wobec  nich na wniosek Prokuratury Okręgowej we Włocławku zastosowano tymczasowe areszty na okres 3 miesięcy. Zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej otrzymał również jeden z obywateli Ukrainy, wobec którego zastosowano środki wolnościowe w postaci poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania terytorium RP. Pozostałe osoby, po zakończonych czynnościach w prokuraturze zostały zwolnione, w tym również 11 obywateli Ukrainy, którzy otrzymali decyzje zobowiązujące do opuszczenia terytorium RP z jednoczesnym zakazem ponownego wjazdu do Polski i innych państw obszaru Schengen na okres 3 lat.

 


Art. 258. Kodeks Karny

Udział w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym

§ 1. Kto bierze udział w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. Kto grupę albo związek określone w § 1 w tym mające charakter zbrojny zakłada lub taką grupą albo związkiem kieruje, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Art. 305. Ustawa Prawo własności przemysłowej  

Nieuprawnione używanie znaku towarowego

§ 1. Kto, w celu wprowadzenia do obrotu, oznacza towary podrobionym znakiem towarowym, w tym podrobionym znakiem towarowym Unii Europejskiej, zarejestrowanym znakiem towarowym lub znakiem towarowym Unii Europejskiej, którego nie ma prawa używać lub dokonuje obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 65. Kodeks karny skarbowy

Nabywanie, przechowywanie, przewożenie lub przesyłanie wyrobów akcyzowych stanowiących przedmiot czynu zabronionego

§ 1. Kto nabywa, przechowuje, przewozi, przesyła lub przenosi wyroby akcyzowe stanowiące przedmiot czynu zabronionego określonego w art. 63 wydawanie, sprowadzanie i sprzedaż wyrobów akcyzowych bez znaków akcyzy, art. 64 wyprowadzenie ze składu podatkowego wyrobów akcyzowych bez znaków akcyzy w celu wywozu za granicę lub art. 73 niezachowanie warunków zwolnienia wyrobu akcyzowego z obowiązku oznaczania znakami akcyzy lub pomaga w ich zbyciu albo te wyroby akcyzowe przyjmuje lub pomaga w ich ukryciu, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.

 

 

do góry