Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Powrót pupila do Polski - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Powrót pupila do Polski

16.06.2021 Krzysztof Grzech

Wyjeżdżamy za granicę na wakacje bądź w innych celach i pojawia się pytanie, co zrobić z naszym zwierzakiem? Może jechać z nami jednak koniecznie trzeba dopełnić niezbędnych formalności, aby nasz psiak, kot czy fretka wrócili z nami bez przeszkód do domu.

W przypadku podróży z psem, kotem lub fretką, bezwzględnie należy przestrzegać zasad dotyczących przemieszczania zwierząt towarzyszących, określonych w przepisach Unii Europejskiej (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 998/2003).

Pupil wjeżdżający do Polski z innego kraju UE powinien być:

  • zidentyfikowany za pomocą TRANSPONDERA lub za pomocą wyraźnie czytelnego tatuażu wykonanego przed dniem 3 lipca 2011 r.;
  • zaszczepiony przeciwko wściekliźnie;
  • być zaopatrzony w PASZPORT, przez upoważnionego lekarza weterynarii, poświadczający ważność szczepienia przeciwko wściekliźnie.

Jeżeli wracamy z kraju trzeciego to w zależności, gdzie byliśmy dodatkowo wymagane są:

  • dokument identyfikacyjny (świadectwo zdrowia) - dokument ten jest wystawiany przez urzędowego lekarza weterynarii z terytorium lub państwa trzeciego, z którego zainicjowano przemieszczenie;
  • wynik badania miareczkowania przeciwciał przeciwko wściekliźnie.

Jeśli kontrola ujawni, że dane zwierzę nie spełnia wymogów dotyczących przywozu, to po konsultacji z urzędowym lekarzem weterynarii, zgodnie z art. 35 rozporządzenia (WE) nr 576/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 czerwca 2013 r., właściwy organ podejmuje decyzję o zawróceniu danego zwierzęcia domowego do jego państwa lub terytorium, z którego zainicjowano przemieszczenie, albo o izolowaniu zwierzęcia pod urzędową kontrolą przez czas niezbędny do spełnienia wymogów zdrowotnych, na koszt właściciela lub osoby fizycznej odpowiedzialnej za zwierzę. W ostateczności o uśpieniu zwierzęcia, bez rekompensaty finansowej, jeśli nie można zrealizować jego zawrócenia albo izolacji poprzez kwarantannę.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii.

do góry