Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Świadczyli usługi przewozu osób nie posiadając legalnego pobytu w naszym kraju - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Świadczyli usługi przewozu osób nie posiadając legalnego pobytu w naszym kraju

10.06.2022 Dagmara Bielec

Wczoraj (9 czerwca 2022 roku) funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Warszawie zatrzymali trzech mężczyzn, którzy przebywali w naszym kraju nielegalnie. Kontrole legalności pobytu cudzoziemców podjęto wspólnie ze stołeczną Policją w ramach działań kontrolno – prewencyjnych, ukierunkowanych po raz kolejny na kierowców świadczących usługi przewozu osób z wykorzystaniem aplikacji mobilnej.

  • Funkcjonariusz Policji i funkcjonariusze SG stoją przy samochodzie podczas kontroli kierowcy. Zdj. archiwum NwOSG. Funkcjonariusz Policji i funkcjonariusze SG stoją przy samochodzie podczas kontroli kierowcy. Zdj. archiwum NwOSG.
    Funkcjonariusz Policji i funkcjonariusze SG stoją przy samochodzie podczas kontroli kierowcy. Zdj. archiwum NwOSG.

Działania kontrolne warszawskiej Straży Granicznej w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji, przeprowadzone były przed terminalem Lotniska Chopina wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. Podjęte kontrole doprowadziły do ujawnienia trzech cudzoziemców – obywatela Gruzji i dwóch obywateli Tadżykistanu, którzy nie posiadali dokumentów uprawniających ich do pobytu na terenie naszego kraju. Na co dzień cudzoziemcy trudnili się przewozem osób poprzez jedną z popularnych aplikacji mobilnych.

Pierwszy z ujawnionych cudzoziemców legitymował się gruzińskim dowodem osobistym, nie posiadał paszportu, jak oświadczył zagubił go podczas pobytu we Włoszech. Do Polski zaś dostał się nielegalnie podróżując autobusem z południa Europy. Mężczyzna mimo, braku dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu w naszym kraju, podjął pracę świadcząc usługi w charakterze kierowcy.

Dwaj pozostali ujawnieni - obywatele Tadżykistanu legitymowali się swoimi oryginalnymi paszportami.  Do Polski wjechali legalnie pod koniec lutego przekraczając granicę polsko - ukraińską w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, jednak zgodnie z art. 32 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach, mężczyźni byli uprawnieni do pobytu w Polsce jedynie do 15 dni od momentu wjazdu, po tym czasie ich status pobytowy stał się nielegalny, tym bardziej, że od czasu znalezienia się w naszym kraju nie poczynili żadnych kroków zmierzających do zalegalizowania swojej wizyty na terytorium RP.

W związku z brakiem dokumentów pobytowych u kontrolowanych cudzoziemców, wszczęto wobec nich postępowania administracyjne zakończone wydaniem decyzji zobowiązujących do powrotu, mężczyźni zostali również ukarani mandatami 500 złotowymi za popełnione wykroczenie (przebywali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie posiadając do tego tytułu prawnego). Dodatkowo wobec Gruzina zostanie w dniu dzisiejszym skierowany wniosek do sądu o umieszczenie go w jednym ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców.

do góry