Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Zatrzymani za udział w zorganizowanej grupie przestępczej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zatrzymani za udział w zorganizowanej grupie przestępczej

15.06.2022 Krzysztof Grzech

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy i Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali kolejne osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której członkowie ułatwiali nielegalny pobyt cudzoziemcom na terenie Polski.

  • Dłonie z założonymi kajdankami
    Dłonie z założonymi kajdankami

Śledztwo prowadzone jest od wielu miesięcy przez funkcjonariuszy z bydgoskiej placówki wspólnie z funkcjonariuszami policji z Zarządu w Olsztynie Centralnego Biura Śledczego Policji, a nadzorowane przez Podlaski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku.

Do zatrzymań doszło wczoraj na terenie Warszawy i Józefowa. Zatrzymani to obywatele Polski – w wieku 63 i 47 lat.

W toku przeprowadzonego w miejscach zamieszkania przeszukania zabezpieczono dokumentację stanowiącą dowód w sprawie oraz środki finansowe o łącznej wartości 30000 zł.

W Prokuraturze Krajowej w Białymstoku podejrzani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów i porządkowi publicznemu w celu wyłudzenia poświadczenia nieprawdy w postaci  decyzji administracyjnych o udzieleniu cudzoziemcom zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tj. art. 258 § 1 kk oraz ułatwiania nielegalnego pobytu cudzoziemców na terytorium RP poprzez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej tj. 264a § 1 kk w zb. z art. 272 kk.

W stosunku do obydwu zatrzymanych osób zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju włącznie z zatrzymaniem paszportu oraz zabezpieczenie majątkowe.

W powyższej sprawie dotychczas zatrzymano 60 podejrzanych, planowane są kolejne zatrzymania.

 

do góry