Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Świadczył usługi przewozu osób nie posiadając legalnego pobytu w naszym kraju - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Świadczył usługi przewozu osób nie posiadając legalnego pobytu w naszym kraju

12.01.2023 Dagmara Bielec

Wczoraj (11 stycznia 2023 roku) w ramach akcji przeciwdziałania nielegalnym przewozom pasażerów przy wykorzystaniu aplikacji mobilnej funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Warszawie dokonali kontroli legalności pobytu cudzoziemców świadczących tego typu usługi. Jej efektem było zatrzymanie obywatela Turkmenistanu za złamanie przepisów pobytowych w naszym kraju.

  • Telefon na tle samochodu./zdj. poglądowe. Telefon na tle samochodu./zdj. poglądowe.
    Telefon na tle samochodu./zdj. poglądowe.

25-letni mężczyzna na co dzień trudnił się przewozem osób na terenie Warszawy poprzez wykorzystanie jednej z popularnych aplikacji mobilnych. W wyniku kontroli stwierdzono, że cudzoziemiec przebywa w naszym kraju nielegalnie. Poza paszportem nie posiadał żadnego innego dokumentu, uprawniającego go do pobytu na terytorium RP. Mężczyźnie zarzuca się również przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom z terytorium Niemiec do Polski, gdzie podczas trzydniowego pobytu wyraził wolę złożenia wniosku o azyl.

Po zatrzymaniu i przesłuchaniu, wobec niego zostało wszczęte postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji o zobowiązaniu do powrotu z zakazem ponownego wjazdu do naszego kraju i innych państw obszaru strefy Schengen na okres 3 lat. Dzisiaj zostanie skierowany wniosek do sądu o umieszczenie mężczyzny w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

do góry