Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Pięciu cudzoziemców zatrzymanych za nielegalny pobyt - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Pięciu cudzoziemców zatrzymanych za nielegalny pobyt

16.01.2023 Dagmara Bielec

W wyniku weekendowych kontroli legalności pobytu podjętych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej na terenie Warszawy, Łodzi, Bydgoszczy i Nowego Dworu Mazowieckiego, zatrzymano pięciu mężczyzn, którzy naruszyli przepisy pobytowe w naszym kraju.

  • Kogut na dachu samochodu SG. Kogut na dachu samochodu SG.
    Kogut na dachu samochodu SG.

Działania kontrolne objęły 65 cudzoziemców, między innymi obywateli – Erytrei, Indii, Turkmenistanu, Wietnamu, Zimbabwe, Nigerii, Turcji, Ukrainy czy Mołdawii. Ich efektem było zatrzymanie pięciu mężczyzn, którzy naruszyli przepisy pobytowe w naszym kraju. W trakcie weryfikacji ich statusu pobytowego w Polsce okazało się, że obywatele Kirgistanu, Nigerii, Turkmenistanu i Zimbabwe nie posiadali dokumentów uprawniających do pobytu w Polsce, albo wykorzystali dozwolony czas pobytu bez konieczności posiadania wizy, bądź nie wykonali decyzji zobowiązującej do powrotu. Dodatkowo trzech z nich wielokrotnie przekraczało granicę państwową wbrew przepisom podróżując po Europie, z czego dane jednego z nich figurowały w systemach w celu odmowy wjazdu do Polski i innych państw strefy Schengen. Wobec wszystkich ujawnionych cudzoziemców, zostały wszczęte postępowania administracyjne w kierunku zobowiązania do powrotu, w większości zakończone wydaniem stosownych decyzji, a w jednym przypadku umieszczeniem mężczyzny w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

do góry