Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Mimo braku zezwoleń podjęli pracę - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Mimo braku zezwoleń podjęli pracę

18.05.2023 Dagmara Bielec

W wyniku wczorajszej (16 maja 2023 roku) kontroli legalności pobytu podjętej przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Łodzi zatrzymano 6 cudzoziemców, którzy naruszyli przepisy pobytowe w naszym kraju. Mężczyźni podjęli zatrudnienie pomimo braku zezwoleń na pracę w Polsce.

  • Zdjęcie poglądowe. Zdjęcie poglądowe.
    Zdjęcie poglądowe.

Ujawnieni na terenie Działoszyna cudzoziemcy to sześciu obywateli Indii. Kontrola podjęta przez łódzkich funkcjonariuszy Straży Granicznej wykazała, że cudzoziemcy pracowali nielegalnie przy produkcji mrożonek na rzecz międzynarodowej firmy specjalizującej się w imporcie i eksporcie towarów – tj. bez odpowiednich zezwoleń na pracę lub oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanych do ewidencji oświadczeń, naruszając tym samym warunki pobytu w naszym kraju. Dlatego też wobec mężczyzn zostały wszczęte postępowania administracyjne zakończone wydaniem decyzji o zobowiązaniu ich do dobrowolnego powrotu w terminie 30 dni oraz zakazem ponownego wjazdu na terytorium Polski na okres 1 roku.

Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, pracodawcy, który powierza nielegalne wykonywanie pracy cudzoziemcom, grozi kara grzywny nawet do 30 tys. złotych.

Od początku 2023 roku na terenie województwa łódzkiego funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Łodzi ujawnili ponad 70 nielegalnie pracujących cudzoziemców oraz blisko 20 podmiotów gospodarczych - pracodawców, którzy powierzyli nielegalne wykonywanie pracy obcokrajowcom. Wobec nich zostały również skierowane wnioski do sądu o ich ukaranie.

do góry