Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Petycja wniesiona w imieniu ob. Rosji Irma i Zezva (....) oraz ich małoletnich dzieci Mate i Giorgio o udzielenie zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej. Nr 1/NW-WA/2020 - 2020 -

Nawigacja

2020

Petycja wniesiona w imieniu ob. Rosji Irma i Zezva (....) oraz ich małoletnich dzieci Mate i Giorgio o udzielenie zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej. Nr 1/NW-WA/2020

Iwona Karczewska
28.05.2020

Petycja wniesiona w interesie ob. Rosji Irma i Zezva .......... oraz ich małoletnich dzieci Mate i Giorgio. Petycja została przesłana z Urzędu do Spraw Cudzoziemców w dniu 27.03.2020 r. do Komendanta Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie w sprawie udzielenia zgody na pobyt na terytorium RP ze względów humanitarnych. Petycja złożona bez wyrażenia zgody przez autora na ujawnienie danych osobowych.

Dane dotyczące przebiegu postępowania:

W dniu 2.04.2020 r. zwrócono się do adresata petycji o wskazanie osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję oraz wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję i adresu do korespondencji, a także uzupełnienie dokumentacji o posiadaną zgodę na złożenie petycji w imieniu ob. Rosji.

W dniu 2.04.2020 r. zwrócono się pismem do Państwa Irma i Zezva ..... w trybie art. 5 ust. 3 ustawy o petycjach o pisemne potwierdzenie zgody na złożenie petycji.

W dniu 4.05.2020 r. i 8.05.2020 r. wpłynęły od ww. cudzoziemców pidemne potwierdzenia wyrażenia zgody na złożenie petycji. 

Do dnia 17.06.2020 r. do PSG Warszawa-Okęcie nie wpłynęła korespondencja dotycząca wskazania osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję oraz wskazania miejsca zamieszkania albo siedzibę podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji.

do góry