Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej ADRESY DO KORESPONDECJI WS. PETYCJI -

Nawigacja

ADRESY DO KORESPONDECJI WS. PETYCJI

ADRESY DO KORESPONDECJI WS. PETYCJI

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz.870 j.t.)

PETYCJE MOŻNA SKŁADAĆ DO:

KOMENDANTA NADWIŚLAŃSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ

W FORMIE PISEMNEJ NA ADRES:

02-148 WARSZAWA

ul. Komitetu Obrony Robotników 23

LUB ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ:

ZA POŚREDNICTWEM ePUAP (adres strony internetowej http://epuap.gov.pl).

oraz

KOMENDANTA PLACÓWKI STRAŻY GRANICZNEJ WARSZAWA – OKĘCIE

W FORMIE PISEMNEJ NA ADRES:

00-906 Warszawa

ul. Żwirki i Wigury 1

LUB ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJ ELEKTORNICZNEJ:

e-mail: okecie@strazgraniczna.pl (opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu)

 

KOMENDANTA PLACÓWKI STRAŻY GRANICZNEJ WARSZAWA – MODLIN

W FORMIE PISEMNEJ NA ADRES:

05-102 NOWY DWÓR MAZOWIECKI

ul. gen. Wiktora Thommee 1a

LUB ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJ ELEKTORNICZNEJ:

e-mail: sekretariat.modlin@strazgraniczna.pl (opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu)

 

KOMENDANTA PLACÓWKI STRAŻY GRANICZNEJ W LESZNOWOLI

W FORMIE PISEMNEJ NA ADRES:

05-600 GRÓJEC

Lisówek 21

LUB ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJ ELEKTORNICZNEJ:

e-mail: sekretariat.lesznowola@strazgraniczna.pl (opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu)

 
KOMENDANTA PLACÓWKI STRAŻY GRANICZNEJ W ŁODZI

W FORMIE PISEMNEJ NA ADRES:

94-328 ŁÓDŹ

ul. gen. S. Maczka 35

LUB ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJ ELEKTORNICZNEJ:

e-mail: lodz@strazgraniczna.pl (opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu)

 

KOMENDANTA PLACÓWKI STRAŻY GRANICZNEJ W BYDGOSZCZY

W FORMIE PISEMNEJ NA ADRES:

86-005 BIAŁE BŁOTA

ul. Paderewskiego 1

LUB ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJ ELEKTORNICZNEJ:

e-mail: bydgoszcz@strazgraniczna.pl (opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu)

 

KOMENDANTA PLACÓWKI STRAŻY GRANICZNEJ W WARSZAWIE

W FORMIE PISEMNEJ NA ADRES:

00-906 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1c

 

KOMENDANTA PLACÓWKI STRAŻY GRANICZNEJ W RADOMIU

W FORMIE PISEMNEJ NA ADRES :

26-603 Radom, ul. Lubelska 158

 

do góry