Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Petycje 2018 r. - ODWZOROWANIE CYFROWE (SKAN) PETYCJI -

Nawigacja

ODWZOROWANIE CYFROWE (SKAN) PETYCJI

Petycje 2018 r.

M.Petroniec

W 2018 r. do Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego

oraz do Komendantów Placówek Straży Granicznej pozostających

w terytorialnym zasięgu działania Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego

nie wpłynęła żadna petycja.

do góry