Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej ROCZNA ZBIORCZA INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZPATRYWANYCH PETYCJI W 2015 ROKU - ROCZNA ZBIORCZA INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZPATRYWANYCH PETYCJI -

Nawigacja

ROCZNA ZBIORCZA INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZPATRYWANYCH PETYCJI

ROCZNA ZBIORCZA INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZPATRYWANYCH PETYCJI W 2015 ROKU

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jedniolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1123),

podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji, corocznie umieszcza na stronie internetowej urzędu lub stronie internetowej

urzędu go obsługującego zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.

 

Zbiorcza informacja o rozpatrzonych w 2015 r. petycjach

przez Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego

i Komendantów niżej wymienionych Placówek Straży Granicznej pozostających w terytorialnym zasięgu działania

Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego:


Placówka Straży Granicznej w Bydgoszczy

Placówka Straży Granicznej w Kielcach

Placówka Straży Granicznej w Lesznowoli

Placówka Straży Granicznej w Łodzi

Placówka Straży Granicznej Warszawa-Modlin

Placówka Straży Granicznej Warszawa-Okęcie

 

W 2015 r. do Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego

oraz do Komendantów Placówek Straży Granicznej pozostających

w terytorialnym zasięgu działania Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego

nie wpłynęła żadna petycja.

do góry