Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej ROCZNA ZBIORCZA INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZPATRYWANYCH PETYCJI W 2020 ROKU - ROCZNA ZBIORCZA INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZPATRYWANYCH PETYCJI -

Nawigacja

ROCZNA ZBIORCZA INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZPATRYWANYCH PETYCJI

ROCZNA ZBIORCZA INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZPATRYWANYCH PETYCJI W 2020 ROKU

Iwona Karczewska

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jedniolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 870),

podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji, corocznie umieszcza na stronie internetowej urzędu lub stronie internetowej

urzędu go obsługującego zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.

 

Zbiorcza informacja o rozpatrzonych w 2020 r. petycjach

przez Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego

i Komendantów niżej wymienionych Placówek Straży Granicznej pozostających w terytorialnym zasięgu działania

Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego:

 

Placówka Straży Granicznej w Bydgoszczy

Placówka Straży Granicznej w Lesznowoli

Placówka Straży Granicznej w Łodzi

Placówka Straży Granicznej w Warszawie

Placówka Straży Granicznej Warszawa-Modlin

Placówka Straży Granicznej Warszawa-Okęcie

 

Do Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego w 2020 r. nie wpłynęła żadna petycja.

Do Komendanta Placówki Straży Granicznej  Warszawa-Okęcie w roku 2020 wpłynęła jedna petycja. Wystąpiono w niej o udzielenie zgody na pobyt ze względów humanitarnych

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu postępowania oraz sposobu załatwienia petycji znajdują się w zakładce „Petycje.”

Do pozostałych Komendantów Placówek Straży Granicznej pozostających w terytorialnym zasięgu działania Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego nie wpłynęła w 2020 r. żadna petycja.

 

Opcje strony

  •  
do góry