Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Procedura naboru do pracy w NwOSG - Oferty pracy dla pracowników cywilnych -

Nawigacja

Oferty pracy dla pracowników cywilnych

Procedura naboru do pracy w NwOSG

Piotr Niemiec
12.01.2016

Komórką organizacyjną odpowiedzialną za organizowanie zatrudniania pracowników cywilnych jest:

 

Wydział Kadr i Szkolenia Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej
Sekcja Organizacji i Naboru

ul.  Komitetu Obrony Robotników 23, 02–148 Warszawa

telefon: +48 22 500 33 79
telefon: +48 22 500 30 25
poniedziałek – piątek w godzinach 7.30 – 15.30

 

STANOWISKA W SŁUŻBIE CYWILNEJ

Nabór na stanowiska w Korpusie Służby Cywilnej odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21.11.2008 r. o Służbie Cywilnej (Dz. U. 2021.1233 j. t.).
Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej umieszczane są w miejscach ogólnie dostępnych w Komendzie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej (m. in. tablica ogłoszeń na terenie biura przepustek przy ulicy Komitetu Obrony Robotników 23 w Warszawie), w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: http://bip.kprm.gov.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej
http://www.bip.nadwislanski.strazgraniczna.pl/

STANOWISKA PRACY POMOCNICZE I OBSŁUGI

Nabór na stanowiska pracy pomocnicze i obsługi odbywa się poprzez ogłoszenie informacji o wolnych stanowiskach pracy: w miejscach ogólnie dostępnych w Komendzie Nadwiślańskiego Oddziału SG 
(m. in. tablica ogłoszeń na terenie biura przepustek przy ul. Komitetu Obrony Robotników 23 w Warszawie) oraz w Powiatowych Urzędach Pracy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

do góry