Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej COVID-19 - Informacja dotycząca organizacji i realizacji procesu szczepień przeciwko COVID-19 -

Nawigacja

Informacja dotycząca organizacji i realizacji procesu szczepień przeciwko COVID-19

Ewelina Łapanowska
19.02.2021

Informacja dotycząca realizacji obowiązku informacyjnego wynikająca z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w związku z organizacją i realizacją procesu szczepień przeciwko COVID 19

 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 23,
  tel. 22 500 33 01, e-mail: nadwislanski@strazgraniczna.pl.
 • Inspektorem ochrony danych jest Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji, z siedzibą
  w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 23, tel. 22 500 30 62,
  e-mail: nadwislanski.woi@strazgraniczna.pl.
 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Pani/Pana dane osobowe zbierane są w celu organizacji i realizacji szczepień przeciwko COVID – 19, w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31.12.2020 r. w sprawie metody zapobiegania COVID – 19 (Dz.U. 2021, poz.10).
 • Podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania. Ponadto – jeżeli wynika to z przepisów prawa – prawo do usunięcia swoich danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 • Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie  ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Pani/Pana dane będą przechowywane w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej przez okres wynikający z przepisów prawa.
 • Odbiorcą Pani/Pana danych jest Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Ministerstwo Zdrowia, Centrum e-Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób, który spowoduje zautomatyzowane podjęcie decyzji wobec Pani/Pana, jak również Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu.

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, na podstawie art. 15-21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, realizując zapisy pkt 59 Preambuły, może Pan/Pani wystąpić do Komendanta NwOSG za pośrednictwem  Inspektora ochrony danych z wnioskiem, który umożliwi Pani/Panu realizację wskazanych wyżej uprawnień. Wniosek może zostać przesłany także drogą elektroniczną.

do góry