Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 13/FI/AG/16 - 2016 -

Nawigacja

2016

13/FI/AG/16

Magdalena Wiercioch

Nr referencyjny - 13/FI/AG/16

 

Wartość szacunkowa - Poniżej 135 000 euro

 

Wspólny słownik zamówień (CPV) 09135100-5

 

Przedmiot – Dostawa w roku 2017 oleju opałowego lekkiego

 

Tryb - Przetarg nieograniczony

 

Termin składania ofert – 12.12.2016 r.

do góry