Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 16/FI/ZM/17 sprzęt dla Laboratorium Kryminalistycznego - 2017 -

Nawigacja

2017

16/FI/ZM/17 sprzęt dla Laboratorium Kryminalistycznego

Magdalena Wiercioch

Nr referencyjny - 16/FI/ZM/17

 

Wartość szacunkowa - Poniżej   135 000 euro

 

Wspólny słownik zamówień (CPV) 38432210-7, 38510000-3

 

Przedmiot – dostawa sprzętu specjalistycznego dla Laboratorium Kryminalistycznego SG

 

Tryb - Przetarg nieograniczony

 

Termin składania ofert – 17.10.2017 r.

do góry