Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Ogłoszenie o zamówieniu nr 19/ZD/2019 - świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli - postępowanie unieważnione - 2019 -

Nawigacja

2019

Ogłoszenie o zamówieniu nr 19/ZD/2019 - świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli - postępowanie unieważnione

Piotr Niemiec

do góry