Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Zapytanie ofertowe nr 13/ZD/2022 - Dostawa wyposażenia budynku mieszkalnego dla zadania pn. Budowa Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców o profilu rodzinnym w Lesznowoli - Wyposażenie gabinetu stomatologicznego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – projekt 1/7-2018/BK-FAMI „Poprawa warunków pobytu cudzoziemców w strzeżonych ośrodkach Straży Granicznej poprzez rozbudowę SODC w Lesznowoli” - postępowanie rozstrzygnięte. - Archiwum -

Nawigacja

Archiwum

Zapytanie ofertowe nr 13/ZD/2022 - Dostawa wyposażenia budynku mieszkalnego dla zadania pn. Budowa Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców o profilu rodzinnym w Lesznowoli - Wyposażenie gabinetu stomatologicznego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – projekt 1/7-2018/BK-FAMI „Poprawa warunków pobytu cudzoziemców w strzeżonych ośrodkach Straży Granicznej poprzez rozbudowę SODC w Lesznowoli” - postępowanie rozstrzygnięte.

Bartosz Łotys

do góry