Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 14/FI/ZM/20 Dostawa sprzętu techniki kryminalistycznej - Zamówienia ogłoszone -

Nawigacja

Zamówienia ogłoszone

14/FI/ZM/20 Dostawa sprzętu techniki kryminalistycznej

Magdalena Wiercioch

Nr referencyjny - 14/FI/ZM/20

 

Wartość szacunkowa – Poniżej 139 000 euro

 

Wspólny słownik zamówień (CPV) 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny

 

Przedmiot – Dostawa sprzętu techniki kryminalistycznej

 

Tryb -  przetarg nieograniczony

 

Termin składania ofert  – 16.09.2020 r. godz. 10:00

Zmiana terminu składania ofert - 17.09.2020 r. godz. 10:00

do góry