Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 16/FI/AG/21 Budowa Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców o profilu rodzinnym w Lesznowoli – budynek administracyjny wraz z zagospodarowaniem terenu - Zamówienia rozstrzygnięte -

Nawigacja

Zamówienia rozstrzygnięte

16/FI/AG/21 Budowa Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców o profilu rodzinnym w Lesznowoli – budynek administracyjny wraz z zagospodarowaniem terenu

Magdalena Wiercioch

Postępowanie prowadzone jest na Platformie Smart PZP pod linkiem:

16/FI/AG/21 Budowa Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców o profilu rodzinnym w Lesznowoli – budynek administracyjny wraz z zagospodarowaniem terenu

 

Ze względu na objętość plików i brak możliwości zamieszczenia ich bezpośrednio na portalu Smart PZP, dokumentacja projektowa i przedmiary robót (Załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia) jest dostępna poniżej:

do góry