Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Zapytanie ofertowe Nr 2/WŁiI/2020 dotyczące świadczenia usług kurierskich w zakresie przyjmowania i przewozu (doręczania) przesyłek w obrocie międzynarodowym na rzecz Zarządu ds.Cudzoziemców KGSG - FAMI - postępowanie rozstrzygnięte - Zapytania ofertowe -

Nawigacja

Zapytania ofertowe

do góry