Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Oswoić Bliski Wschód - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Oswoić Bliski Wschód

Krzysztof Grzech

Pod tym tytułem odbyły się dwudniowe warsztaty szkoleniowe pt. „Oswoić Bliski Wschód”, zorganizowane przez fundację „MultiOcalenie” w ramach projektu SALAM! współfinansowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a skierowane do funkcjonariuszy i pracowników Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w ramach projektu dedykowanego przyszłym uchodźcom z Bliskiego Wschodu, a przeprowadzone zostały przez cudzoziemców - pracowników Fundacji reprezentujących kręgi kulturowe, z których pochodzić mają uchodźcy.

Podczas szkolenia poruszona została m.in. tematyka dotycząca sytuacji politycznej na Bliskim Wschodzie ze szczególnym uwzględnieniem stron konfliktu syryjskiego, ugrupowań politycznych i militarnych oraz eskalacji na państwa ościenne.

Kolejny ciekawy blok szkoleniowy poprowadzony przez przedstawiciela Fundacji „Wolna Syria”, dotyczył mozaiki narodowościowo – etnicznej i religijnej w Syrii oraz życia codziennego w tym kraju.

Podczas warsztatów funkcjonariusze zapoznali się z różnicami religijnymi i kulturowymi pomiędzy mieszkańcami Europy a Bliskiego Wschodu. Omówiono fundamenty i filary islamu, zróżnicowanie świata islamu, strukturę rodzinną oraz mity i stereotypy na temat islamu.

Tunezyjczyk od 10 lat mieszkający w Polsce - Pan  Mohammed Ali Douiri przedstawił podstawowe zagadnienia związane z kulturą arabsko – muzułmańską oraz z islamem. Omówił 5 filarów islamu, dogmaty wiary oraz zasady związane z odmawianiem modlitwy, a nawet  zademonstrował słuchaczom rytuał związany z ablucją i modlitwą muzułmanina.

Jedna z ważniejszych części warsztatów dotyczyła psychologicznych aspektów bycia uchodźcą, podczas, której omówiono takie aspekty jak trauma wojenna, żałoba, strach o bliskich a także podejście do munduru.

Warsztaty w znaczący sposób przybliżyły funkcjonariuszom i pracownikom NwOSG kulturę Bliskiego Wschodu. Pozwoliły nabyć i pogłębić wiedzę na temat islamu oraz aktualnej sytuacji na Bliskim Wschodzie, szczególnie w  Syrii.

do góry