Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Spotkania z pracodawcami w świetle znowelizowanej ustawy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Spotkania z pracodawcami w świetle znowelizowanej ustawy

Dagmara Bielec-Janas
01.03.2018

W minionym miesiącu funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin uczestniczyli w szeregu spotkań zorganizowanych wspólnie z powiatowymi urzędami pracy i innymi instytucjami regionu północnego Mazowsza. Przedsięwzięcia te miały przede wszystkim na celu zapoznanie pracodawców północnych powiatów woj. mazowieckiego z zasadami zatrudniania cudzoziemców.

Spotkania skierowane były przede wszystkim do pracodawców powierzających pracę cudzoziemcom, w świetle zmiany Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która w znaczący sposób zmieniła dotychczasowe zasady w tym zakresie na terytorium RP.

W trakcie przedsięwzięcia poruszane były kwestie związane z procedurami kontrolnymi, zasadami zatrudniania cudzoziemców, najczęstszymi błędami popełnianymi przez obcokrajowców jak i podmioty ich zatrudniające. Omówione zostały także skutki nielegalnego zatrudniania cudzoziemców oraz pobytu obcokrajowców na terytorium Polski wbrew przepisom. Na szczególną uwagę zasługuje spotkanie zorganizowane przez Wójta Gminy Czerwińsk nad Wisłą. Według organizatorów w spotkaniu wzięło udział ponad 1200 pracodawców oraz liczna grupa prelegentów z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa Panem Rafałem Romanowskim na czele. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalne, które było reprezentowane przez z-ce Dyrektora Departamentu Rynku Pracy Panią Magdalenę Sweklej, Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku, US, ZUS, KRUS. Z ramienia Straży Granicznej, udział w forum wziął zastępca komendanta PSG Warszawa-Modlin kpt. SG Mariusz Taperek.

Spotkania funkcjonariuszy placówki Warszawa-Modlin z pracodawcami mają charakter cykliczny. Od 2014 r. przeprowadzono ich kilkadziesiąt i za każdym razem, ze względu na tematykę oraz zakres przekazywanych informacji, cieszą się ogromnym zainteresowaniem. W tym roku poza Czerwińskiem nad Wisłą odbyły się również m. in. w siedzibie nowodworskiej placówki SG oraz w gminach Iłów, Rybno oraz Wyszogród.

do góry