Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Chcieli wylecieć do Kanady wrócą do domu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Chcieli wylecieć do Kanady wrócą do domu

05.03.2018 Dagmara Bielec-Janas

Podczas minionego weekendu funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie udaremnili wylot do Toronto dwóm cudzoziemcom posługujących się sfałszowanymi dokumentami.

  • zdjęcie archiwum NwOSG
    zdjęcie archiwum NwOSG

Do pierwszego zdarzenia doszło w piątek 02.03.2018 r. Do kontroli zgłosił się mężczyzna podający się za ob. Litwy, okazując litewski paszport, tyle że fałszywy. W dokumencie została przerobiona strona personalizacyjna. Cudzoziemiec posiadał również przy sobie przerobione litewskie prawo jazdy. W toku dalszych ustaleń, mężczyzna przyznał, że jest Gruzinem, a podejrzane dokumenty zakupił za 5000 EUR w Wilnie od nieznanej mu osoby. W związku z tym, wszczęto dochodzenie w sprawie o usiłowanie przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom podstępem na kierunku wyjazdowym z RP do Kanady  przy użyciu sfałszowanych litewskich dokumentów. Ponadto, do czasu zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie  wydania decyzji zobowiązującej cudzoziemca do opuszczenia Polski, jak również w celu wykluczenia ewentualnej ucieczki mężczyzny bądź zatarcia przez niego śladów, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy wydał postanowienie o umieszczeniu Gruzina w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli.

Do kolejnego udaremnienia wylotu do Kanady na fałszywych dokumentach, doszło tym razem niedzielę (04.03.2018 r.) także na warszawskim lotnisku Chopina. Tym razem przed odlotem do Toronto funkcjonariusze zatrzymali ob. Nigerii. Mężczyzna do kontroli przedstawił oryginalny kanadyjski paszport ale nienależący do niego lecz innej osoby. Dokument figurował w bazach jako utracony. W trakcie wnikliwej analizy dokumentu i historii podróży cudzoziemca funkcjonariusze SG ujawnili w paszporcie sfałszowane stemple włoskiej i niemieckiej kontroli granicznej. Cudzoziemiec odmówił złożenia wyjaśnień odnośnie okoliczności w jakich wszedł w posiadanie paszportu. Mężczyzna został umieszczony w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych przy KPP Piastów do dalszych czynności w sprawie. Prawdopodobnie podzieli los Gruzina.

do góry