Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Na bakier z prawem pobytowym - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Na bakier z prawem pobytowym

09.03.2018 Dagmara BIELEC - JANAS

Funkcjonariusze z Grupy ds. Cudzoziemców z Placówki Straży Granicznej w Łodzi w ramach podjętych kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terenie województwa łódzkiego zatrzymali trzech mężczyzn, którzy naruszyli przepisy pobytowe w naszym kraju.

Zatrzymani to dwaj obywatele Gruzji i jeden ob. Bangladeszu. Jeden z Gruzinów został ujawniony na terenie  Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego za nielegalny pobyt - nie opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu swojego pobytu na terytorium Polski oraz nie posiadał środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu w Polsce. Cudzoziemiec został zobowiązany do powrotu lecz do tego czasu zostanie umieszczony w jednym ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców.

Taki sam los czeka drugiego z zatrzymanych, także ob. Gruzji. On również nie opuścił obszaru Polski po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu swojego pobytu w naszym kraju. Co więcej cudzoziemiec ubiegał się o zezwolenie na pobyt czasowy, tyle że w trakcie swojego nielegalnego pobytu w Polsce i do tego podejmując pracę „na czarno”. Mężczyzna także będzie zmuszony opuścić nasz kraj.

Trzecim z zatrzymanych okazał się być ob. Bangladeszu , który pracował bez wymaganego zezwolenia na pracę lub zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy. Mężczyźnie wydano decyzję o zobowiązaniu do powrotu w terminie 15 dni i zakazem ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen na okres 1 roku.

do góry