Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Nie wjedzie do Polski przez kolejne 3 lata - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nie wjedzie do Polski przez kolejne 3 lata

12.03.2018 Piotr Niemiec

W sobotę (10.03.2018 r.) funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie udaremnili wylot ob. Ukrainy posługującej się paszportem, w którym zamieszczone były sfałszowane odbitki stempli litewskiej kontroli granicznej.

  • zdjęcie archiwum NwOSG
    zdjęcie archiwum NwOSG

Do zdarzenia doszło podczas odprawy paszportowej przed odlotem samolotu do Kijowa. Cudzoziemka do kontroli okazała swój ukraiński paszport, w którym funkcjonariusze dopatrzyli się sześciu sfałszowanych przez podrobienie na wzór oryginalnych odbitek stempli litewskiej kontroli granicznej. W celu potwierdzenia tego faktu, funkcjonariusze skontaktowali się z Centrum Współpracy Służb Granicznych, Celnych i Policyjnych RP i Republiki Litewskiej, aby sprawdzono w litewskich systemach teleinformatycznych, czy kobieta przekraczała granicę litewską w terminach widniejących na podejrzanych stemplach w paszporcie. Po potwierdzeniu, że odbitki stempli kontroli granicznej są podrobione, 59-latka została zatrzymana zgodnie z art. 264 § 2 kk. oraz art. 270 § 1 kk. Ukrainka przyznała, że zamieszczone stemple miały potwierdzić nieprawdę, co do długości terminu pobytu na terytorium Polski. Cudzoziemka przyznała się do zarzucanego jej czynu poddając się dobrowolnie karze w postaci 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres 2 lat. Paszport został zatrzymany jako dowód w sprawie. Ponadto Komendant Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie wydał kobiecie decyzję o zobowiązaniu do powrotu w terminie 30 dni oraz orzekł o zakazie ponownego wjazdu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na okres 3 lat.

do góry