Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Trzech Gruzinów na bakier z prawem pobytowym - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Trzech Gruzinów na bakier z prawem pobytowym

08.11.2018 Dagmara Bielec-Janas

Funkcjonariusze z Grupy ds. Cudzoziemców z Placówki Straży Granicznej w Łodzi w ramach podjętych kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terenie Łodzi zatrzymali trzech mężczyzn, którzy naruszyli przepisy pobytowe w naszym kraju.

Zatrzymani to trzej obywatele Gruzji. Wszyscy zostali ujawnieni w momencie ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, tyle że w trakcie swojego nielegalnego pobytu w Polsce, gdyż nie opuścili terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu swojego pobytu w naszym kraju, do którego byli uprawnieni bez konieczności posiadania wizy. Dodatkowo jeden z nich nie posiadał środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu w Polsce. Wobec cudzoziemców zostały wszczęte postępowania administracyjne w wyniku których wydano decyzje zobowiązujące ich do powrotu z jednoczesnym zakazem ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen na okres 6 miesięcy.

do góry