Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Naruszył przepisy pobytowe - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Naruszył przepisy pobytowe

21.11.2018 Krzysztof Grzech

Wczoraj (21.11.2018 r.) w ramach kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Lesznowoli dokonali kontroli obywatela Gruzji. Mężczyzna będzie musiał opuścić Polskę.

Cudzoziemiec okazał do kontroli paszport biometryczny wydany przez władze Gruzji. W trakcie dalszych czynności funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna przekroczył granicę RP 5 lipca 2018 r. przez przejście graniczne Warszawa-Okęcie. Następnie do dnia kontroli nieprzerwanie przebywał na terytorium Polski, tym samym przekraczając o 50 dni dozwolony 90-dniowy bezwizowy okres pobytu w strefie państw obszaru Schengen.

W związku z naruszeniem przepisów pobytowych w naszym kraju, komendant Placówki Straży Granicznej w Lesznowoli wydał obywatelowi Gruzji, decyzję o zobowiązaniu go do opuszczenia terytorium RP w terminie 30 dni i zakazie ponownego wjazdu na okres 6 miesięcy.

do góry