Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Ślubowanie nowych funkcjonariuszy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Ślubowanie nowych funkcjonariuszy

04.01.2019

Dzisiaj (04.01.2019 r.) w siedzibie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej odbyło się ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Ośmiu nowych funkcjonariuszy w asyście pocztu sztandarowego i kadry kierowniczej oddziału złożyło ślubowanie przed Komendantem Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej płk. SG Andrzejem Rytwińskim.

Komendant ślubującym funkcjonariuszom pogratulował podjętej decyzji o wstąpieniu w szeregi Straży Granicznej. Wyraził również nadzieję, że zdobywanie wiedzy, poznawanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie ochrony nienaruszalności granicy państwowej oraz zgłębianie tajników codziennej służby przyniesie młodym adeptom zawodową satysfakcję.

Podczas ceremonii nowo przyjęci funkcjonariusze zostali zapoznani z zasadami etyki zawodowej. Z kolei błogosławieństwa na nową drogę zawodową udzielił im Kapelan Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej ks. ppłk SG Ryszard Preuss.

Jeszcze w styczniu cała grupa wyjedzie na kilkumiesięczne szkolenie podstawowe oraz następujące bezpośrednio po nim szkolenie podoficerskie do jednego z ośrodków szkolenia Straży Granicznej, po ukończeniu których jako kaprale SG zasilą placówki Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Pragniemy przypomnieć, że obecnie Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej prowadzi nabór do służby przygotowawczej w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej. Szczegółowe informacje można znaleźć  tutaj.

 

do góry