Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Kolejni zatrzymani przez funkcjonariuszy z warszawskiej placówki - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kolejni zatrzymani przez funkcjonariuszy z warszawskiej placówki

04.01.2019 Krzysztof Grzech

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa zatrzymali trzech obywateli Uzbekistanu. Mężczyźni nielegalnie przebywali w Polsce.

Zatrzymanie trójki Uzbeków było wynikiem przeprowadzanej przez funkcjonariuszy kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Polski. Mężczyźni przebywali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez niezbędnych dokumentów uprawniających ich do wjazdu na to terytorium i pobytu. Zatrzymanym wydano decyzje o zobowiązaniu do powrotu w terminie 15 dni od dnia jej doręczenia oraz orzeczono termin zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen na okres 6 miesięcy. Po zakończeniu czynności służbowych cudzoziemcy zostali zwolnieni.

do góry