Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Uroczysty apel z okazji ślubowania i mianowania w korpusie podoficerskim - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Uroczysty apel z okazji ślubowania i mianowania w korpusie podoficerskim

Dagmara BIELEC - JANAS
05.03.2019

Dziewięciu nowo przyjętych funkcjonariuszy Straży Granicznej w asyście pocztu sztandarowego oraz w obecności swoich bliskich i kadry kierowniczej naszego oddziału, złożyło uroczyste ślubowanie przed Komendantem Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej płk. SG Andrzejem Rytwińskim.

12 marca dziewięcioosobowa grupa funkcjonariuszy wyjedzie na kilkumiesięczne szkolenie podstawowe oraz następujące bezpośrednio po nim szkolenie podoficerskie do jednego z ośrodków szkolenia Straży Granicznej, po ukończeniu którego, jako kaprale SG, zasilą placówki Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej na Mazowszu.

Komendant poza gratulacjami dla nowo mianowanych funkcjonariuszy, wyraził także nadzieję, że złożone przez nich ślubowanie stanie się symbolem najwyższych wartości oraz zobowiązaniem do wytrwałej służby dla naszej ojczyzny. Wyraził również nadzieję, że zdobywanie wiedzy, poznawanie nowoczesnych rozwiązań   w zakresie ochrony nienaruszalności granicy państwowej oraz zgłębianie tajników codziennej służby przyniesie młodym adeptom zawodową satysfakcję.

Podczas uroczystego apelu nowo przyjęci funkcjonariusze zostali zapoznani z zasadami etyki zawodowej.

Błogosławieństwa na nową drogę zawodową udzielił im Kapelan Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej ks. ppłk SG Ryszard Preuss.

Uroczystość była również doskonałą okazją do wręczenia aktów mianowania na kolejne stopnie w korpusie podoficerskim – 37 funkcjonariuszom, którzy ukończyli niedawno szkolenie w tym zakresie.

Informujemy, że Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w trybie ciągłym prowadzi nabór ofert od kandydatów do służby przygotowawczej w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej, pod kątem Placówek Straży Granicznej: Warszawa–Okęcie, Warszawa–Modlin oraz w Lesznowoli. Oferty należy składać osobiście  w siedzibie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 23, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu i godziny złożenia dokumentów. Zapisy przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 15:00  pod nr telefonu: 22 500 30 96, 22 500 30 77 lub 22 500 33 45 oraz pod adresem internetowym nabor.nadwislanski@strazgraniczna.pl.

Foto: Urszula Bany

do góry