Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Funkcjonariusze ujawnili hiszpańskie fałszywki - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Funkcjonariusze ujawnili hiszpańskie fałszywki

Dagmara BIELEC - JANAS

W poniedziałek (04.03.2019 r.) funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie zatrzymali cudzoziemca posługującego się sfałszowanymi hiszpańskimi dokumentami.

Do zatrzymania mężczyzny doszło po przylocie samolotu z Singapuru. W trakcie kontroli podróżny okazał hiszpański paszport, który jak się okazało po sprawdzeniu nosił liczne znamiona przerobienia, chociażby przez całkowitą wymianę strony personalizacyjnej. Mężczyzna oprócz paszportu posiadał przy sobie hiszpańskie ID, które z kolei zostało wykonane na wzór oryginalnego. W związku z wątpliwościami dotyczącymi dokumentów, jak i samego cudzoziemca, który się nimi posługiwał, mężczyzna został skierowany na II linię kontroli w celu dalszych wyjaśnień. Po potwierdzeniu podejrzeń funkcjonariuszy, cudzoziemca zatrzymano. W związku z usiłowaniem przekroczenia granicy RP na kierunku wjazdowym, podstępem, okazując do kontroli sfałszowane dokumenty mężczyźnie wydano decyzję o odmowie wjazdu na terytorium Polski. Wszczęto wobec niego postępowanie przygotowawcze z art. 264 § 2 oraz z art. 270 § 1 kk. i przesłuchano w charakterze osoby podejrzanej. Zatrzymany cudzoziemiec przyznał się do zarzucanego mu czynu. Oświadczył, że jest Palestyńczykiem, na dowód czego przedstawił palestyński dowód osobisty. Cudzoziemiec oznajmił również, że nie może wrócić do miejsca pochodzenia i wyraża wolę ubiegania się o ochronę międzynarodową na terytorium naszego kraju. Po przyjęciu od niego wniosku został skierowany do otwartego ośrodka dla cudzoziemców w Dębaku.

do góry