Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Wyróżnienie dla Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Wyróżnienie dla Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej

20.03.2019

Podczas uroczystej Gali Finałowej „Łódzkie Łabędzie” wręczono wyróżnienie dla Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w konkursie organizowanym przez Prezydenta Miasta Łodzi „Pracodawca Kreujący i wspierający edukację w 2018 roku”. Z rąk kapituły wyróżnienie odebrała w imieniu Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie, Komendant Placówki SG w Łodzi ppłk SG Monika Szczygieł.

Celem konkursu jest wyróżnienie pracodawców uczestniczących w kreowaniu procesów kształcenia, promowanie współpracy ze szkołami oraz inspirowanie do uczestnictwa w tworzeniu pozytywnego wizerunku współczesnej szkoły i podnoszenia jej prestiżu.

W ramach zawartego porozumienia od sześciu lat Nadwiślański Oddział Straży Granicznej i Placówka Straży Granicznej w Łodzi współpracuje z Dyrekcją Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Łodzi. Organizacja zajęć lekcyjnych, wycieczek na przejścia graniczne udział w uroczystościach patriotycznych to tylko nieliczne wspólne przedsięwzięcia, które przybliżają łódzkiej młodzieży tajniki funkcjonowania Straży Granicznej zwiększając tym samym szansę młodego pokolenia na rynku pracy.

 

do góry