Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 6 cudzoziemców zatrzymanych w Łodzi - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

6 cudzoziemców zatrzymanych w Łodzi

19.03.2019 Dagmara Bielec-Janas

Wczoraj (18.03.2019 r.) funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Łodzi zatrzymali 6 cudzoziemców, którzy złamali przepisy pobytowe w naszym kraju. Wszyscy otrzymali decyzje zobowiązujące do powrotu z jednoczesnym zakazem ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen na okres roku lub 6 miesięcy.

Do ujawnienia cudzoziemców doszło w wyniku rutynowych kontroli legalności pobytu na ternie Łodzi. Wśród zatrzymanych cudzoziemców znalazło się 3 obywateli Gruzji, 2 obywateli Ukrainy i jeden obywatel Indii. 32 i 36-latek z Ukrainy zostali zatrzymani, bo nie opuścili Polski po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu pobytu na terytorium RP lub niektórych państw obszaru Schengen. Z kolei obywatel Indii nie wyjechał z naszego kraju po odmowie udzielenia mu ochrony międzynarodowej.

Trzech Gruzinów natomiast pracowało w jednym z łódzkich przedsiębiorstw handlowo - usługowych bez odpowiednich zezwoleń na pracę oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy, nie posiadali także środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu w Polsce.

Wszyscy mężczyźni zgodnie z przepisami Ustawy o cudzoziemcach otrzymali decyzje zobowiązujące ich do opuszczenia terytorium RP w terminie 15 dni z zakazem ponownego wjazdu do Polski i państw Schengen przez okres od 6 miesięcy do roku.

do góry