Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Rosyjska rodzina objęta ochroną …? - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Rosyjska rodzina objęta ochroną …?

01.04.2019 Krzysztof Grzech

Cudzoziemcy w czwartek (28.03.2019 r.) zgłosili się do odprawy paszportowej w Porcie Lotniczym im. F. Chopina w Warszawie po przylocie z Kaliningradu. W trakcie kontroli granicznej ustalono, że zamieszczone w ich paszportach greckie tytuły pobytowe odbiegają od przyjętych wzorów i zostały podrobione na wzór oryginalnych.

Dlatego też cała czteroosobowa rodzina (rodzice wraz z 24 i 12 letnim synem) została skierowana na drugą linię kontroli, gdzie potwierdzono wcześniejsze spostrzeżenia funkcjonariuszy. Z uwagi na popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że podczas odprawy paszportowej na kierunku wjazdowym do Polski podróżni usiłowali przekroczyć granicę RP podstępem, wbrew obowiązującym przepisom, okazując do kontroli rosyjskie paszporty wraz z zamieszczonymi podrobionymi na wzór oryginalnych greckimi tytułami pobytowymi trójce dorosłych przedstawiono zarzuty. Cudzoziemcy twierdzili, że greckie tytuły pobytowe zamieszczone w ich paszportach są oryginalne i nie przyznali się do winy.

Następnie, oświadczyli, że chcą się ubiegać o udzielenie ochrony międzynarodowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Od osób pełnoletnich przyjęto stosowny wniosek, następnie wszystkim wydano Tymczasowe Zaświadczenia Tożsamości Cudzoziemca z trzymiesięcznym terminem ważności. Wobec czwórki Rosjan na czas oczekiwania na prawomocną decyzję zastosowano środki alternatywne. Zobowiązano ich do zgłoszenia się do otwartego ośrodka dla cudzoziemców Dębak w Podkowie Leśnej.

do góry