Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Kontrole w gospodarstwach rolnych - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kontrole w gospodarstwach rolnych

02.04.2019

11 nielegalnie przebywających na terytorium RP cudzoziemców ujawnili funkcjonariusze z łódzkiej placówki Straży Granicznej. Wszyscy będą musieli opuścić Polskę.

W minionym tygodniu funkcjonariusze PSG w Łodzi, w wyniku zakończenia kontroli legalności zatrudnienia wszczętej w jednym z gospodarstw rolnych w powiecie rawskim, ujawnili 11 ob. Ukrainy wykonujących pracę bez wymaganych zezwoleń. Cudzoziemcy granicę z Ukrainy do Polski przekroczyli w okresie styczeń – marzec b.r. na podstawie paszportów biometrycznych. Wobec pracodawcy (ob. RP) oraz pracowników zostało wszczęte postępowanie w sprawie o popełnienie wykroczenia z art. 120 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj., „Kto powierza cudzoziemcowi nielegalne wykonywanie pracy podlega karze grzywny od 1000 zł do 3000 złotych”, oraz art. 120 ust. 2 tejże ustawy, tj.: „Cudzoziemiec, który nielegalnie wykonuje pracę, podlega karze grzywny”.

W okresie styczeń – marzec 2019 r. funkcjonariusze PSG w Łodzi skontrolowali ogółem 773 cudzoziemców wykonujących pracę na terenie służbowej odpowiedzialności Placówki Straży Granicznej w Łodzi. Wśród skontrolowanych cudzoziemców 40 wykonywało pracę nielegalnie.

Redakcja: PSG w Łodzi

do góry