Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Byli studenci wrócą do domu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Byli studenci wrócą do domu

18.04.2019 Piotr Niemiec

Wczorajsze kontrole legalności pobytu (19.04.2019 r.) przeprowadzone przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy i Łodzi doprowadziły do zatrzymania dwóch byłych studentów.

Podjęte kontrole na terenie Bydgoszczy i Łodzi to rutynowe czynności, które miały przede wszystkim na celu monitorowanie, a także sprawdzenie czy cudzoziemcy przebywający na terenie Polski nie naruszają procedur związanych z legalnym pobytem w naszym kraju.

Zatrzymane osoby to dwóch obywateli Ukrainy i Armenii, którzy przebywali nielegalnie na terytorium Polski, a dokładnie - nie posiadali wymaganych tytułów pobytowych.

Cudzoziemcy zostali skreśleni z listy studentów, tym samym ich cel pobytu w Polsce przestał być zgodny z tym, jaki deklarowali przy ubieganiu się o wizę. Mężczyźni nie posiadali żadnych dodatkowych dokumentów potwierdzających ich legalność przebywania w Polsce. W związku z tym byłym studentom zostały wydane decyzje zobowiązujące do powrotu.

do góry