Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Obywatel Zimbabwe z plikiem fałszywych dokumentów - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Obywatel Zimbabwe z plikiem fałszywych dokumentów

04.03.2021 Dagmara Bielec-Janas

Wczoraj (3 marca 2021 roku) funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie udaremnili wjazd do Polski obywatelowi Zimbabwe, który podczas kontroli granicznej poza paszportem z polską wizą w celu podjęcia nauki, okazał plik sfałszowanych dokumentów uzupełniających – które miały uwiarygodnić jego cel podróży i warunki pobytu w Polsce.

  • Funkcjonariusz SG sprawdza autentyczność dokumentu Funkcjonariusz SG sprawdza autentyczność dokumentu
    Funkcjonariusz SG sprawdza autentyczność dokumentu

23 – letni obywatel Zimbabwe po przylocie z Doha, zgłosił się do odprawy granicznej na wjazd do Polski, przedstawiając funkcjonariuszowi swój oryginalny paszport, w której zamieszczona była polska wiza krajowa wydana w celu podjęcia nauki na jednej z gdańskich uczelni. Poza tymi dokumentami, dla uwiarygodnienia zarówno swojego celu przyjazdu jak i warunków pobytu w Polsce, cudzoziemiec okazał szereg dokumentów uzupełniających, w tym: zaświadczenie o przyjęciu cudzoziemca na studia stacjonarne, list akceptacyjny wraz z potwierdzeniem zakwaterowania i inne dokumenty wystawione w języku angielskim.

W trakcie czynności na I linii kontroli granicznej, okazane dokumenty uzupełniające wzbudziły wątpliwości funkcjonariusza, co do ich autentyczności. Po ich analizie, okazało się, że są one podrobione na wzór oryginalnych – posiadały liczne błędy ortograficzne, niektóre dane były niezgodne z danymi zamieszczonymi w paszporcie, także podpis zamieszczony w paszporcie znacząco odbiegał od podpisu widniejącego w dokumentach. Po skontaktowaniu się funkcjonariuszy grupy granicznej z biurem rekrutacyjnym uczelni, ustalono, że dokumentów wymaganych do kwalifikacji na studia nigdy nie wydano na dane podróżnego, a nazwisko kandydata nie figurowało w bazach danych uczelni.

W związku z tym, obywatelowi Zimbabwe wydano dwie decyzje - o odmowie wjazdu na terytorium RP oraz o unieważnieniu wizy krajowej, którą cudzoziemiec uzyskał na podstawie sfałszowanych dokumentów uzupełniających. Wobec niego wszczęto także postępowanie za usiłowanie przekroczenia granicy RP na kierunku wjazdowym podstępem, okazując do kontroli granicznej  sfałszowane dokumenty. Do czasu zakończenia czynności oraz wylotu do Doha, mężczyzna został umieszczony w kompleksie pomieszczeń dla osób niezaakceptowanych na wjazd.

do góry